Poslanci obecného zastupiteľstva

Igor Čertík

Poslanec, člen .................
Povolanie stavebný technik
Poslanecký obvod.....................
Strana KDH
Počet hlasov vo voľbách  520

E-mail:
Tel.:
Bc. Martin Ivan


Poslanec, predseda socialnej komisie
Povolanie, technik
Poslanecký obvod ..................
Nezáviský kandidát
Počet hlasov vo voľbách 459

E-mail:
Tel.:
Mgr. Pavol Juhász


Poslanec, predseda komisie na ochranu verejného poriadku
Povolanie :  výsluhový dôchodca
Poslanecký obvod ........................
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 418

E-mail:
Tel.:
Ing. Ivan Leitmann


Poslanec, predseda stavebnej komisie a ochrany ŽP
Povolanie : projektant
Poslanecký obvod .....................
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 403

E-mail:
Tel.:
Vladimír Medňanský


Poslanec, člen ..........
Povolanie : manažér
Poslanecký obvod ...............
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 368

E-mail:
Tel.:
Mgr. Alena Šimková


Poslanec, predsedníčka kultúrnej komisie a školstva
Povolanie : referentka
Poslanecký obvod ....................
Nezávislá kandidátka
Počet hlasov vo voľbách 365

E-mail:
Tel.:
Ing. Marek Grolmus


Poslanec, predseda  komisie športu a mládeže
Povolanie : vedúci oddelenia zlepšovania procesov a optimalizácie nákladov
Poslanecký obvod ......................
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 362

E-mail:
Tel.:
Ing. Jaroslav Popelka


Poslanec, člen ..............
Povolanie : technik
Poslanecký obvod.................
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 334

E-mail:
Tel.:
RNDr. Ladislav Pecho CSc.


Poslanec, predseda finančnej komisie
Povolanie : podnikateľ
Poslanecký obvod .....................
Strana Sloboda a solidarita
Počet hlasov vo voľbách 242

E-mail:
Tel.: