Poslanci obecného zastupiteľstva

Igor Čertík

Poslanec, člen stavebnej komisie a ŽP, člen športovej komisie
Povolanie stavebný technik
Poslanecký obvod ul. Športová, ul. Dúbravka
Strana KDH
Počet hlasov vo voľbách  520

E-mail:
Tel.:
Bc. Martin Ivan


Poslanec, predseda socialnej komisie, člen stavebnej komisie
Povolanie, technik
Poslanecký obvod ul. Cintrorínska
Nezáviský kandidát
Počet hlasov vo voľbách 459

E-mail:
Tel.:
Mgr. Pavol Juhász


Poslanec, predseda komisie na ochranu verejného poriadku
Povolanie :  výsluhový dôchodca
Poslanecký obvod ul. Hlavná
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 418

E-mail:
Tel.:
Ing. Ivan Leitmann


Zástupca starostky obce , plat určený starostkou obce 400,- eur.
Predseda stavebnej komisie a ochrany ŽP, člen komisie na ochranu verejného  poriadku
Povolanie : projektant
Poslanecký obvod ul. Boriny
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 403

E-mail:
Tel.:
Vladimír Medňanský


Poslanec, člen finančnej komisie, člen stavebnej konisie a ŽP
Povolanie : manažér
Poslanecký obvod ul. Banícka
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 368

E-mail:
Tel.:
Mgr. Julián Oboňa


Poslanec, člen kultúrnej komisie
Povolanie : elektrotechnik
Poslanecký obvod ul. Priehon
Smer - sociálna demokracia
Počet hlasov vo voľbách 227

E-mail:
Tel.:
Ing. Marek Grolmus


Poslanec, predseda  komisie športu a mládeže, člen finančnej komisie
Povolanie : vedúci oddelenia zlepšovania procesov a optimalizácie nákladov
Poslanecký obvod ul. Košovská
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 362

E-mail:
Tel.:
Ing. Jaroslav Popelka


Poslanec, predseda kultúrnej komisie a školstva ,člen stavebnej komisie, komisie na ochranu verejného  poriadku
Povolanie : technik
Poslanecký obvod ul. Lúčna
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách 334

E-mail:
Tel.:
RNDr. Ladislav Pecho CSc.


Poslanec, predseda finančnej komisie 
Povolanie : podnikateľ
Poslanecký obvod ul. Záhrady
Strana Sloboda a solidarita
Počet hlasov vo voľbách 242

E-mail:
Tel.: