Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálne veci 03.06.2021
Financie 02.06.2021
Kultúra a školstvo 26.05.2021
Kultúra a školstvo 12.05.2021
Financie 07.12.2020
Šport a mládež 19.11.2020
Financie 03.08.2020
Kultúra a školstvo 03.07.2020
Sociálne veci 25.06.2020
Financie 19.02.2020
Stavba a životné prostredie 23.01.2020
Sociálne veci 22.01.2020
Kultúra a školstvo 15.01.2020
Financie 15.01.2020
Kultúra a školstvo 22.12.2019