Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Financie 17.01.2019
Šport a mládež 07.05.2018
Stavba a životné prostredie 11.11.2017
Financie 08.11.2017
Šport a mládež 31.10.2017
Šport a mládež 28.09.2017
Financie 22.09.2017
Financie 14.06.2017
Šport a mládež 10.05.2017
Šport a mládež 13.04.2017
Šport a mládež 08.03.2017
Kultúra a školstvo 23.11.2016
Kultúra a školstvo 23.10.2016
Šport a mládež 23.08.2016
Kultúra a školstvo 23.05.2016