Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Kultúra a školstvo 20.05.2019
Šport a mládež 15.05.2019
Financie 29.04.2019
Šport a mládež 10.04.2019
Financie 20.03.2019
Kultúra a školstvo 11.03.2019
Kultúra a školstvo 25.01.2019
Sociálne veci 25.01.2019
Financie 17.01.2019
Šport a mládež 07.05.2018
Stavba a životné prostredie 11.11.2017
Financie 08.11.2017
Šport a mládež 31.10.2017
Šport a mládež 28.09.2017
Financie 22.09.2017