Územný plán obce

Názov Zverejnené Dokument
Príloha č. 1 25.09.2018
Príloha č. 2 25.09.2018
Sebedražie 25.09.2018
širšie vzťahy 25.09.2018
Smerná časť 25.09.2018
Záväzná časť 25.09.2018
Čistopis UPD obce 2009 regulačné bloky 12.05.2009
Čistopis UPD obce 2009 VPS regulatívy 12.05.2009
Čistopis UPD obce 2009 odňatie pôdy 12.05.2009
Čistopis UPD obce 2009širšie vzťahy 12.05.2009