Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Kúpna zmluva RAJO a.s. 12.11.2018
Zmluva o dielo 43/2018 06.11.2018
Zmluva o dielo 42/2018 29.10.2018
Zmluva o dielo 41/2018 23.10.2018
Hromadná licenčná zmluva 18.10.2018
Zmluva o dielo 32/2018 17.10.2018
Zmluva o dielo - Haronik 16.10.2018
Dodatok k zmluve - Miloš Bobocký - POLSTRAV 16.10.2018
Zmluva o dielo 8/2017 09.10.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 09.10.2018