Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zamestnávateľská zmluva 22.01.2020
Zmluva 46/2019 Marius Pedersen,s.d 31.12.2019
Zmluva 47/2019 Marius Pedersen, a.s. 31.12.2019
Protokol o prechode vlastníckeho práva 09.12.2019
Dodatok k zmluve Bobocký Miloš 09.12.2019
Zmluva o dielo č.44/2019 - Zimná údržba miestnych komunikácii 09.12.2019
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľností 02.12.2019
Dohoda č. 19/12/010/44 14.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 14.11.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2019 14.11.2019