Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Dodatok k zmluve o dielo- Ascorp Corporation s.r.o. - rekonštrukcia VO 27.11.2020
Poistná zmluva GENERALI č.2407623681 23.11.2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Ministerstvo financií SR 18.11.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti -Kulich 11.11.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Tomík 11.11.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Rejzeková 10.11.2020
Zmluva o dobrovoľnej činnosti - Bc. VIszkoková 10.11.2020
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti Lukáňová 10.11.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mgr.Čertíková 10.11.2020
Zmluva o dobrovoľnej činnosti-Pediač 04.11.2020