Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
ENVITA SK - Softvér a ceny 14.04.2021
Dodatok č.1 - INTA, s.r.o 12.04.2021
Štatistický úrad SR - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 22.03.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Lukáňová A. 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mgr. Čertíková I. 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Viszkoková 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Tomík 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Kulich R. 08.02.2021
Zmluva o vykonaní výkupu a zberu papiera - F.M.RECYKLING s.r.o. 05.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb(nemocnica/MOM) 05.02.2021