Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 ku Mandátnej zmluve 16.07.2018
Kúpna zmluva 26/2018 13.07.2018
Zmluva o dielo 25/2018 10.07.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 05.06.2018
Zmluva o dielo 11/2018 25.05.2018
Zmluva o dielo 10/2018 25.05.2018
Kúpna zmluva č. 3/2018 25.04.2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 24.04.2018
Zmluva o pripojení č.20180401,Dodatok 18.04.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 09.04.2018