Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o dielo - Edusteps ( školenie ZŠ) 20.09.2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie TJ Baník Sebedražie 13.09.2021
Defense Pro, s.r.o. - Zmluva č. 2021212KAOS- o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice 13.09.2021
MADE spol. sr.o.- Dodatok č.1 27.08.2021
Príkazná zmluva č. 30035 2021 - dodávka elektriny CEVEO, s.r.o. 23.08.2021
Príkazná zmluva č. 20031 2021 - dodávka plynu CEVEO, s.r.o. 23.08.2021
AGRO PROFIT spol. s r. o- Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 0657 02.08.2021
SPP - distribúcia, a.s. - Dodatok č.1 29.07.2021
TextilEco a. s., - Dodatok č. 1 28.07.2021
Mandátna zmluva č. 1000562021 CEVEO,s.r.o 27.07.2021