Plán zasadnutí r. 2018

Plán zasadnutí  poslancov obecného zastupiteľstva v roku  2018

 

Februárpiatok16.2.2018o 17.00
Aprílpiatok20.4.2018o 17.00
Júnpiatok22.6.2018o 17.00
Augustpiatok24.8.2018o 17.00
Októberpiatok5.10.2018o 17.00
Novemberpiatok23.11.2018o 17.00
Decemberpiatok14.12.2018o 16.00

 
Ing. Peter Juríček
starosta obce