Pozvánka na pracovné stretnutie poslancov

Starostka obce Sebedražie, Vás pozýva na pracovné stretnutie poslancov  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  18.2.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sebedraží.

 Program:      

  1. Otvorenie stretnutia
  2. Hlavný plán úloh na rok 2019
  3. Dotácia TJ Baník Sebedražie
  4. Informácie starostky obce o prebiehajúcich programoch a dotáciách.
  5. Informácia starostky o predžalobnej výzve (Rastislav Ducký DUCOMONT) .
  6. Rôzne - Diskusia.
  7. Ukončenie stretnutia.

Vzhľadom k závažnosti a náročnosti jednotlivých bodov programu je účasť poslancov dôležitá. Prosím o oznámenie účasti – neúčasti na stretnutí 
(t.č. 0918 890 329, starostka@sebedrazie.sk)

Ing. Dana Kolláriková    v.r.

starostka obce14.02.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prievidzi vyhlasuje čas
FO-2019-06-30
Oznamujeme občanom, že dňa 29.6.2019 t.j. v sobotu v čase
Golfový klub Bojnice so sídlom v Sebedraží srdečne pozýva všetkých
Sebedražská babka vo fazuli Obec Sebedražie Vás pozýva
FO-2019-06-23
Prečítajte si nové číslo Sebedražských novínArchiv -
FO-2019-06-16
FO-2019-06-09
FO-2019-06-02
FO-2019-05-26
FO-2019-05-19
Socálna komisia pri OCÚ Sebedražie vás pozýva na Zájazd do kúpeľov-
Vážení občania spoločnosť Marius Pedersen a.s.  oznamuje , že v prípade
PAPIER:   Určené pre odpady z obalov
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na
FO-2019-05-12
Oznamujeme občanom, že dňa 13.5.2019 t.j. v pondelok sa uskutoční