Pozvánka na pracovné stretnutie poslancov

Starostka obce Sebedražie, Vás pozýva na pracovné stretnutie poslancov  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  18.2.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sebedraží.

 Program:      

  1. Otvorenie stretnutia
  2. Hlavný plán úloh na rok 2019
  3. Dotácia TJ Baník Sebedražie
  4. Informácie starostky obce o prebiehajúcich programoch a dotáciách.
  5. Informácia starostky o predžalobnej výzve (Rastislav Ducký DUCOMONT) .
  6. Rôzne - Diskusia.
  7. Ukončenie stretnutia.

Vzhľadom k závažnosti a náročnosti jednotlivých bodov programu je účasť poslancov dôležitá. Prosím o oznámenie účasti – neúčasti na stretnutí 
(t.č. 0918 890 329, starostka@sebedrazie.sk)

Ing. Dana Kolláriková    v.r.

starostka obce14.02.2019
Spoločnosť Loco Trade s.r.o.  Levice so sídlom v areáli Baňa
Dňa 23.3.2019 t.j. v sobotu sa uskutoční brigáda - čistenie
Kurz zdobenia studených mís pod vedením p. Kotríkovej3.4.2019 v KD
Automotoklub Baník - Handlová oznamuje občanom, že dňa 6.4.2019 v
FO-2019-03-17
FO-2019-03-10
FO-2019-03-03
Touto cestou Vás pozývame na adoráciu rodín v našj farnosti.
Milí farníci!Uplynulo skoro 22 mesiacov a my máme opäť príležitosť
Oznamujeme občanom, že dňa 6.3.2019 začínajú stavebné práce na odkanalizovaní
Vážení spoluobčania , v dňoch od 4.3.2019 do 31.3.2019 si môžete
FO-2019-02-24
FO-2019-02-17
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471 
Starostka obce Sebedražie, Vás pozýva na pracovné stretnutie poslancov  obecného zastupiteľstva,
FO-2019-02-10