Pozvánka na pracovné stretnutie poslancov

Starostka obce Sebedražie, Vás pozýva na pracovné stretnutie poslancov  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  18.2.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sebedraží.

 Program:      

  1. Otvorenie stretnutia
  2. Hlavný plán úloh na rok 2019
  3. Dotácia TJ Baník Sebedražie
  4. Informácie starostky obce o prebiehajúcich programoch a dotáciách.
  5. Informácia starostky o predžalobnej výzve (Rastislav Ducký DUCOMONT) .
  6. Rôzne - Diskusia.
  7. Ukončenie stretnutia.

Vzhľadom k závažnosti a náročnosti jednotlivých bodov programu je účasť poslancov dôležitá. Prosím o oznámenie účasti – neúčasti na stretnutí 
(t.č. 0918 890 329, starostka@sebedrazie.sk)

Ing. Dana Kolláriková    v.r.

starostka obce14.02.2019
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471  SEBEDRAŽIE                                                 P
FO-2020-05-10
                Upozorňujeme občanov
ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021, 
ORHaZZ v Prievidzi Vyhlasuje :Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v
Viac sa dozviete v priloženom letáku.
Vážení občania, vzhľadom k výskytu ochorenia COVID - 19 v
Slovenská pošta so sídlom v Sebedraží v súvislosti so zamedzením
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje
Penzión Sivý Kameň v Podhradí spúšťa od 30. marca 2020
Oznamujeme občanom sídliska Boriny, že dňa 25.3.2020 t.j. v stredu
FARSKÉ OZNAMY 23.03.2020 až do odvolania V súvislosti so šírením vírusu COVID-19
Obec Sebedražie oznamuje ,že z dôvodu prijatých opatrení pre zabránenie