SV. MISIE 2019 (6.3 - 10.3.2019)

Milí farníci!
Uplynulo skoro 22 mesiacov a my máme opäť príležitosť pripomenúť si naše predsavzatia, ktoré sme si dali počas sv. misií 29.4 ~ 7.5. 2017. Obnova sv. misií je stále príležitosť na pohľad do svojho vnútra, príležitosť zamyslieť sa sami nad sebou. Sv. misie sú nástrojom, ako pomôcť duchovnou obnovou našej farnosti...
Je to milosť, ktorá k nám prichádza v najpríhodnejšej chvíli, tak aby nám pomohla vydať sa na cestu obrátenia. Na začiatku pôstneho obdobia práve na popolcovú stredu.
Sv. otec František nás povzbudzuje, nech je toto pôstne obdobie časom obrátenia a milosti pre každého z nás, časom uzdravenia a zmierenia pre náš? zranený? svet.
„Ježiš sa vrátil od Jordánu plný? Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dni? po púšti a diabol ho pokúšal.“ (Lk 4, 1)
A preto Vás pozývam v mene svojom, i v mene pátrov redemptoristov, prijmite toto pozvanie.
Matka ustavičnej pomoci Panna Mária, sv. Barbora, sv. Matúš a všetci svätí a blahoslavení, kráčajte s nami na tejto ceste k veľkonočnému tajomstvu, po ceste, ktorou sa pripravujeme na slávenie veľkonočného Trojdnia Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.
S nádejou v stretnutie s vami - váš farár a pátri misionári.

06.03.2019
SV. Misie Letak 2019
FO-2019-10-13
JESENNÉ UPRATOVANIE :Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad - 11.10.2019 -
FO-2019-10-06 - Pozrite si aj malu galeriu fotografii, pri prilezitosti podakovania za
Oznamujeme nájomníkom obecných nájomných bytov, ktorí nemajú uhradené nájomné, že
Dňa 2.10.2019 t.j. v stredu o 17 - tej hodine
FO-2019-09-29
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú
FO-2019-09-22
FO-2019-09-15
Na základe predbežných výsledkov vzoriek vôd odobratých dňa 12.09.2019  
Oznamujeme občanom sídliska Boriny, že je prísny zákaz používania pitnej
FO-2019-09-08
Oznamujeme občanom zmenu termínu vývozu plastov v mesiaci október, november
FO-2019-09-01
FO-2019-08-25
FO-2019-08-18
Golfový klub Bojnice a areál RYBNÍKY&GRILL v Sebedraží Vás opäť