SV. MISIE 2019 (6.3 - 10.3.2019)

Milí farníci!
Uplynulo skoro 22 mesiacov a my máme opäť príležitosť pripomenúť si naše predsavzatia, ktoré sme si dali počas sv. misií 29.4 ~ 7.5. 2017. Obnova sv. misií je stále príležitosť na pohľad do svojho vnútra, príležitosť zamyslieť sa sami nad sebou. Sv. misie sú nástrojom, ako pomôcť duchovnou obnovou našej farnosti...
Je to milosť, ktorá k nám prichádza v najpríhodnejšej chvíli, tak aby nám pomohla vydať sa na cestu obrátenia. Na začiatku pôstneho obdobia práve na popolcovú stredu.
Sv. otec František nás povzbudzuje, nech je toto pôstne obdobie časom obrátenia a milosti pre každého z nás, časom uzdravenia a zmierenia pre náš? zranený? svet.
„Ježiš sa vrátil od Jordánu plný? Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dni? po púšti a diabol ho pokúšal.“ (Lk 4, 1)
A preto Vás pozývam v mene svojom, i v mene pátrov redemptoristov, prijmite toto pozvanie.
Matka ustavičnej pomoci Panna Mária, sv. Barbora, sv. Matúš a všetci svätí a blahoslavení, kráčajte s nami na tejto ceste k veľkonočnému tajomstvu, po ceste, ktorou sa pripravujeme na slávenie veľkonočného Trojdnia Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.
S nádejou v stretnutie s vami - váš farár a pátri misionári.

06.03.2019
SV. Misie Letak 2019
Spoločnosť Loco Trade s.r.o.  Levice so sídlom v areáli Baňa
Dňa 23.3.2019 t.j. v sobotu sa uskutoční brigáda - čistenie
Kurz zdobenia studených mís pod vedením p. Kotríkovej3.4.2019 v KD
Automotoklub Baník - Handlová oznamuje občanom, že dňa 6.4.2019 v
FO-2019-03-17
FO-2019-03-10
FO-2019-03-03
Touto cestou Vás pozývame na adoráciu rodín v našj farnosti.
Milí farníci!Uplynulo skoro 22 mesiacov a my máme opäť príležitosť
Oznamujeme občanom, že dňa 6.3.2019 začínajú stavebné práce na odkanalizovaní
Vážení spoluobčania , v dňoch od 4.3.2019 do 31.3.2019 si môžete
FO-2019-02-24
FO-2019-02-17
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471 
Starostka obce Sebedražie, Vás pozýva na pracovné stretnutie poslancov  obecného zastupiteľstva,
FO-2019-02-10