SV. MISIE 2019 (6.3 - 10.3.2019)

Milí farníci!
Uplynulo skoro 22 mesiacov a my máme opäť príležitosť pripomenúť si naše predsavzatia, ktoré sme si dali počas sv. misií 29.4 ~ 7.5. 2017. Obnova sv. misií je stále príležitosť na pohľad do svojho vnútra, príležitosť zamyslieť sa sami nad sebou. Sv. misie sú nástrojom, ako pomôcť duchovnou obnovou našej farnosti...
Je to milosť, ktorá k nám prichádza v najpríhodnejšej chvíli, tak aby nám pomohla vydať sa na cestu obrátenia. Na začiatku pôstneho obdobia práve na popolcovú stredu.
Sv. otec František nás povzbudzuje, nech je toto pôstne obdobie časom obrátenia a milosti pre každého z nás, časom uzdravenia a zmierenia pre náš? zranený? svet.
„Ježiš sa vrátil od Jordánu plný? Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dni? po púšti a diabol ho pokúšal.“ (Lk 4, 1)
A preto Vás pozývam v mene svojom, i v mene pátrov redemptoristov, prijmite toto pozvanie.
Matka ustavičnej pomoci Panna Mária, sv. Barbora, sv. Matúš a všetci svätí a blahoslavení, kráčajte s nami na tejto ceste k veľkonočnému tajomstvu, po ceste, ktorou sa pripravujeme na slávenie veľkonočného Trojdnia Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.
S nádejou v stretnutie s vami - váš farár a pátri misionári.

06.03.2019
SV. Misie Letak 2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prievidzi vyhlasuje čas
FO-2019-06-30
Oznamujeme občanom, že dňa 29.6.2019 t.j. v sobotu v čase
Golfový klub Bojnice so sídlom v Sebedraží srdečne pozýva všetkých
Sebedražská babka vo fazuli Obec Sebedražie Vás pozýva
FO-2019-06-23
Prečítajte si nové číslo Sebedražských novínArchiv -
FO-2019-06-16
FO-2019-06-09
FO-2019-06-02
FO-2019-05-26
FO-2019-05-19
Socálna komisia pri OCÚ Sebedražie vás pozýva na Zájazd do kúpeľov-
Vážení občania spoločnosť Marius Pedersen a.s.  oznamuje , že v prípade
PAPIER:   Určené pre odpady z obalov
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na
FO-2019-05-12
Oznamujeme občanom, že dňa 13.5.2019 t.j. v pondelok sa uskutoční