Zájazd do kúpeľov- Turčianske Teplice

Socálna komisia pri OCÚ Sebedražie vás pozýva na Zájazd do kúpeľov- Turčianske Teplice
dńa 4.6. 2019 o 8,30 hod. Odchod od KD v Sebedraží.

19.05.2019
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24