Novoročný ohňostroj

Obec SEBEDRAŽIE

starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva

Vás pozývajú na Novoročný ohňostroj a punč,  ktorým spolu uvítame rok 2020

Kde: pred kultúrnym domom dňa 1.1.2020 o 17:00

Tešíme na Vašu účasť

23.12.2019
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17