Oznam - stavebný úrad

Oznamujeme občanom, že od 1.1.2020 je činnosť stavebného úradu presunutá na Obecný úrad v Sebedraží , kde Vám je k dispozícií odborný pracovník v stredu počas stránkových hodín.
Jedná sa o stavebné povolenia, kolaudácie, oznámenia drobnej práce, oznámenia udržiavcích prác
a stavebných úprav.

08.01.2020
FO-2020-09-13
FO-2020-09-06
FO-2020-08-30
FO-2020-08-23
FO-2020-08-16
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia