Oznam pre chovateľov hydiny a vtáctva

OZNAM PRE CHOVATEĽOV HYDINY A VTÁCTVA V OBCI SEBEDRAŽIE !!!

Obec Sebedražie v súlade s nariadením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi  vyzýva občanov našej obce, aby na Obecný úrad v Sebedraží nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov a to s termínom do 15. 02. 2020.
Nahlasovať môžete osobne, telefonicky, príp. e-mailom
Podrobné informácie v nariadení, ktoré doručila na obec Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza. Vzhľadom k zamedzeniu šírenia nákazy je dôležité pri chove dodržať stanovené opatrenia.

 

 

 

 

 

 29.01.2020
Opatrenia vtáčia chrípka
FO-2020-07-05
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471  SEBEDRAŽIE                                                 P
FO-2020-05-10
                Upozorňujeme občanov
ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021, 
ORHaZZ v Prievidzi Vyhlasuje :Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v
Viac sa dozviete v priloženom letáku.