Oznam pre chovateľov hydiny a vtáctva

OZNAM PRE CHOVATEĽOV HYDINY A VTÁCTVA V OBCI SEBEDRAŽIE !!!

Obec Sebedražie v súlade s nariadením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi  vyzýva občanov našej obce, aby na Obecný úrad v Sebedraží nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov a to s termínom do 15. 02. 2020.
Nahlasovať môžete osobne, telefonicky, príp. e-mailom
Podrobné informácie v nariadení, ktoré doručila na obec Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza. Vzhľadom k zamedzeniu šírenia nákazy je dôležité pri chove dodržať stanovené opatrenia.

 

 

 

 

 

 29.01.2020
Opatrenia vtáčia chrípka
FO-2020-02-16
Zlepšenie prístupu  obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných
FO-2020-02-09
FO-2020-02-02
Predmetom zákazky je realizácia výmeny povrchu na multifunkčnom ihrisku v
OZNAM PRE CHOVATEĽOV HYDINY A VTÁCTVA V OBCI SEBEDRAŽIE !!!Obec Sebedražie v súlade
FO-2020-01-26
FO-2020-01-19
FO-2020-01-12
Oznamujeme občanom, že od 1.1.2020 je činnosť stavebného úradu presunutá na Obecný
FO-2020-01-05
FO-2019-12-29
FO-2019-12-22
Obec SEBEDRAŽIE starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú
Oznamujeme občanom, že plánovaný vývoz skla dňa 26.12.2019 bude realizovaný
FO-2019-12-15
TJ Baník Sebedražie v spolupráci s obcou Sebedražie  a miestnou organizáciou
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac