Pozvánka na besedu

Zlepšenie prístupu  obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.
Celú pozvánku si môžete stiahnutť v prílohe.

11.02.2020
Pozvánka na stiahnutie vo formáte PDF
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24