Pozvánka na oslavu MDŽ

Obec Sebedražie v spolupráci s kultúrnou komisiou pozýva všetky ženy, matky, staré mamy na oslavu Medzinárodného dňa žien.
Podujatie sa uskutoční v nedeľu 8.3.2020 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Sebedraží.

Program : deti ZŠ a Akordeonika Bojnice

05.03.2020
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17