Informačné materiály ohľadom koronavírusu COVID – 19

V rámci informovanosti obyvateľov Vám prinášame podrobnejšie informácie a oficiálne informačné materiály o koronavíruse COVID - 19. Všetky materiály si môžete stiahnuť v prílohe tejto stránky.

06.03.2020
Správne čistenie rúk
Odporúčania
Ako znížiť riziko infekcie
Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy
FO-2020-09-20
FO-2020-09-13
FO-2020-09-06
FO-2020-08-30
FO-2020-08-23
FO-2020-08-16
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28