Farske oznamy

FARSKÉ OZNAMY 10.03. – 23.03.2020 

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 KBS odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.

Preto v našej farnosti nebudú do 23.03.2020 verejné bohoslužby, ani ohlásené stretnutia / deti spevokol, prvoprijmajúci či birmovanci/.

Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, teda sv. spoveď alebo sa poradiť, alebo ohľadom pohrebu, či vyslúžiť inú sviatosť, nech zatelefonuje na tel.č.: 0911 581  176. Rád budem k dispozícií.

TV LUX [https://www.tvlux.sk/] Vám v dňoch od 11.3-23.3.2020 prinesie mimoriadne sv. omše:

PON-PIA  o 7:00    12:00    19:00

SOB        o 7:00    18:00

NED 15.3. o 10:30   18:00

NED 22.3. o 10:00   18:00

 

Všetkých pozývam k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám. Pán Boh je nad všetkým.

 

Váš správca farnosti Marian Krajč, farár.

 13.03.2020
Vysvetlenie - priloha
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17