Farske oznamy

FARSKÉ OZNAMY 23.03.2020 až do odvolania

 

  • V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 KBS odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
  • Preto v našej farnosti verejné bohoslužby, ani ohlásené stretnutia /prvoprijmajúci, birmovanci/ nebudú až do odvolania. Kto by potreboval vyslúžiť sv. spoveď, alebo zariadiť pohreb, či vyslúžiť inú sviatosť, alebo sa poradiť, nech zatelefonuje na tel.č.: 0911 581  176. Rád budem k dispozícií.
  • https://www.tvlux.sk/ V dňoch od 23.3.2020 až do odvolania Vám TV LUX prinesie mimoriadne sv. omše:
  • PON-PIA 7:00    12:00    18:30
  • SOB 7:00    18:30
  • NED  10:00 18:30
  • Všetkých pozývam k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám. Pán Boh je nad všetkým.
  • Dostali sme dar. Aby sme znova objavili nádheru najbližších. Aby sme si uvedomili že krása nie je v tvári, ale v srdci. Aby sme znova objavili ticho prírody. Aby sme nekupovali to čo chceme, ale čo potrebujeme. Aby sme trošku viac pochopili že sv. omša je dar a nie povinnosť. Aby sme si vážili život a nezabíjali nezmyselne čas. Pán dopustil dar epidémie. Objavme čo nám chce povedať.

 

 

Váš správca farnosti Marian Krajč, farár.22.03.2020
Nota
Dekret
Priloha - Odpustky
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17