Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Prievidzi

Vyhlasuje :

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza od 3.4.2020 o 15:00 hod - do odvolania 

Zakazuje najmä :
-
zakladať a udržiavať ohne
-používať otvorený oheň
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov


20.04.2020
FO-2020-08-02
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17