okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.

podľa informácií z RÚVZ Bojnice Vám oznamujeme, že okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.
Týmto dňom a časom sa:

zakazujú návštevy v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Prievidza,
zakazujú návštevy v nemocnici,
obmedzujú hromadné podujatia  na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opartrení). 

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19. 09. 2020.

 Ing. Dušan Krovina
vedúci | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Prievidza
Medzibriežková 2 | 971 73 Prievidza | Slovenská republika
tel.: +421 46 5156400 | mobil: +421 905 205261
dusan.krovina@minv.sk | www.minv.sk

 

 24.09.2020
 FARSKÉ OZNAMY 15.10.2020 až do odvolania Od dnes, čiže 15. októbra
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú
FO-2020-10-11Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad
FO-2020-10-04Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad
Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad
FO-2020-09-27
FO-2020-09-20
FO-2020-09-13
FO-2020-09-06
FO-2020-08-30
FO-2020-08-23
FO-2020-08-16
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod
FO-2020-07-26