okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.

podľa informácií z RÚVZ Bojnice Vám oznamujeme, že okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.
Týmto dňom a časom sa:

zakazujú návštevy v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Prievidza,
zakazujú návštevy v nemocnici,
obmedzujú hromadné podujatia  na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opartrení). 

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19. 09. 2020.

 Ing. Dušan Krovina
vedúci | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Prievidza
Medzibriežková 2 | 971 73 Prievidza | Slovenská republika
tel.: +421 46 5156400 | mobil: +421 905 205261
dusan.krovina@minv.sk | www.minv.sk

 

 24.09.2020
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIE Miesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Vyzývame občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť  roku 2020, alebo u nich
Informačné video Štatistického úradu Slovenskej republiky ku problematike sčítania obyvateľov,
Farské oznamy od 1. januára 2021 do zrušenia obmedzenia vo
FO-2020-12-27
FO-2020-12-20
Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu z 25.12.2020 bude realizovaný
Oznamujeme občanom, že od 21.12.2020 do 1.1.2021 bude Obecný úrad
FO-2020-12-13
  SPOVEDANIE K VIANOCIAM 2020                                       DEKANÁT PRIEVIDZA DÁTUMČASMIESTO
Oznamujeme občanom, že od 7.12.2020 do 11.1.2022 bude v obci
FO-2020-12-06
FO-2020-11-29
FO-2020-11-22
Stredoslovenská distribučná ,a.s. Žilina oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v termíne
FO-2020-11-15
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci 2. kolo ZMENA TESTOVACIEHO