ZMO HN INFORMUJE OBYVATEĽOV

JEDNOTLIVCOV NIKTO NEPOČÚVAL, VERÍME, ŽE ĽADY SA POHLI

TESTOVANIE JE PRE VŠETKÝCH, NEZÁLEŽÍ, KTO HO ORGANIZUJE


Cieľom starostov a primátorov v Združení miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), ktorí z dôvodu nedostatku personálu nebudú organizovať testovanie vo svojich mestách a obciach, je v prvom rade pomôcť systémom udržateľným do budúcnosti. Bez rozdielu, kto má kde trvalý pobyt. Bolo potrebné dať signál vláde SR.

My, starostovia a primátori, pracujeme ďalej, aby bol systém nastavený do budúcna, keďže schválený COVID automat nás bude nútiť testovať opakovane, s predpokladom až do ukončenia núdzového stavu. Zdravotníctvo nie je kompetenciou miest a obcí, tu nemôžeme suplovať zdravotnú infraštruktúru. Sme si vedomí núdzového stavu, pomáhame, ale nie spôsobom, kedy kolabujú ľudia zabezpečujúci testovanie. My nekritizujeme, ale poukazujeme na vážne problémy, ktoré vzišli z praxe a tiež ponúkame alternatívy na zvládnutie celej situácie.

Na základe včerajšieho vyhlásenia ZMO HN sa na samosprávy obracajú obyvatelia, čo majú robiť, keď zamestnávateľ vyžaduje od nich negatívny test a nebudú sa mať kde otestovať, lebo samosprávy nekonajú. Štatutári miest a obcí však konajú a naďalej pracujú na naplnení požiadaviek štátu. Komunikujú s okresnými úradmi, vyšším územným celkom, RÚVZ Bojnice a hľadajú riešenie. Informujú o otvorených Mobilných odberových jednotkách (MOM).

KEDY BUDÚ OTVORENÉ NOVÉ MOM
Samosprávy sú v pozícií, kedy celoplošné testovanie slúži na „posielanie ľudí do karantény“ a v politických debatách a vyhláškach uchádza podstatný cieľ, chrániť zdravie obyvateľov.

Zástupcovia ZMO HN sa nestavajú do pozície radcov, ani neotvárajú polemiku. Avšak schváliť COVID automat, ktorý jednoznačne indikuje opakované testovania bez toho, aby Ministerstvo zdravotníctva schvaľovalo MOM napríklad v obciach a mestách pod 5000 obyvateľov, pričom takéto MOM by slúžili pre širší región, považujú za nelogické. To, že neorganizujú niektoré mestá a obce nastávajúci víkend testovanie, neznamená, že naďalej nevenujú všetok svoj čas riešeniu celej vzniknutej situácie. Chcú spolupracovať rozložením síl v regióne. Za povšimnutie tiež stojí otázka financovania testovania, kedy sa testovaním narúša tok finančnej hotovosti obcí a miest, ktoré musia vyčleniť zdroje napríklad na školstvo, zimnú údržbu, a ďalšie svoje kompetencie a peniaze na účte nemajú. Náklady za uplynulé tri kolá testovania ešte samosprávam preplatené neboli.

Starostovia a primátori majú informácie, že súkromní prevádzkovatelia po podpise Zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR budú svoje MOM-ky prevádzkovať 6 dní v týždni a 8 hodín denne. Rovnako tak existuje schéma pomoci pre zamestnávateľov, ktorí buď samostatne alebo spojením, dokážu na pretestovanie svojich zamestnancov využiť tento model. Samosprávy budú súčinné, poradia, pomôžu. No tentokrát musia dať vydýchnuť svojim zamestnancom, dobrovoľníkom a zdravotníkom. Preto sa snažia spojiť sily. V záujme ochrany obyvateľov a nastavenia dlhodobo udržateľného systému Covid automatu.

Ďakujeme za pochopenie.

10.02.2021
Celý dokument na stiahnutie
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :oznamuje občanom  obce, že 
FO-2021-06-06
Oznamujeme občanom, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez
FO-2021-05-30
Zoznam ulíc sa nachádza v prílohe
Sebedražská kvapka krvi sa uskutoční 18. júna 2021 od 8,00
FO-2021-05-23
5. júna 2021 od 15:00 na ihrisku v Sebedraží. Celý
FO-2021-05-16
Oznamujeme Vám , že Obecný úrad v Sebedraží a Stavebný úrad v Sebedraží
FO-2021-05-09
            POĽNO VTÁČNIK a.s. Lehota pod Vtáčnikom, ako užívateľ poľnohospodárskej
FO-2021-05-02
Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci sa uskutoční od 3.5.2021
FO-2021-04-25
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.5.2021
Všetky potrebné informácie o možnosti pripojenia svojej nehnuteľnosti na verejnú
Online webinár organizovaný RKC Prievidza, viac informácii nájdete v priloženom