ZMO HN INFORMUJE OBYVATEĽOV

JEDNOTLIVCOV NIKTO NEPOČÚVAL, VERÍME, ŽE ĽADY SA POHLI

TESTOVANIE JE PRE VŠETKÝCH, NEZÁLEŽÍ, KTO HO ORGANIZUJE


Cieľom starostov a primátorov v Združení miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), ktorí z dôvodu nedostatku personálu nebudú organizovať testovanie vo svojich mestách a obciach, je v prvom rade pomôcť systémom udržateľným do budúcnosti. Bez rozdielu, kto má kde trvalý pobyt. Bolo potrebné dať signál vláde SR.

My, starostovia a primátori, pracujeme ďalej, aby bol systém nastavený do budúcna, keďže schválený COVID automat nás bude nútiť testovať opakovane, s predpokladom až do ukončenia núdzového stavu. Zdravotníctvo nie je kompetenciou miest a obcí, tu nemôžeme suplovať zdravotnú infraštruktúru. Sme si vedomí núdzového stavu, pomáhame, ale nie spôsobom, kedy kolabujú ľudia zabezpečujúci testovanie. My nekritizujeme, ale poukazujeme na vážne problémy, ktoré vzišli z praxe a tiež ponúkame alternatívy na zvládnutie celej situácie.

Na základe včerajšieho vyhlásenia ZMO HN sa na samosprávy obracajú obyvatelia, čo majú robiť, keď zamestnávateľ vyžaduje od nich negatívny test a nebudú sa mať kde otestovať, lebo samosprávy nekonajú. Štatutári miest a obcí však konajú a naďalej pracujú na naplnení požiadaviek štátu. Komunikujú s okresnými úradmi, vyšším územným celkom, RÚVZ Bojnice a hľadajú riešenie. Informujú o otvorených Mobilných odberových jednotkách (MOM).

KEDY BUDÚ OTVORENÉ NOVÉ MOM
Samosprávy sú v pozícií, kedy celoplošné testovanie slúži na „posielanie ľudí do karantény“ a v politických debatách a vyhláškach uchádza podstatný cieľ, chrániť zdravie obyvateľov.

Zástupcovia ZMO HN sa nestavajú do pozície radcov, ani neotvárajú polemiku. Avšak schváliť COVID automat, ktorý jednoznačne indikuje opakované testovania bez toho, aby Ministerstvo zdravotníctva schvaľovalo MOM napríklad v obciach a mestách pod 5000 obyvateľov, pričom takéto MOM by slúžili pre širší región, považujú za nelogické. To, že neorganizujú niektoré mestá a obce nastávajúci víkend testovanie, neznamená, že naďalej nevenujú všetok svoj čas riešeniu celej vzniknutej situácie. Chcú spolupracovať rozložením síl v regióne. Za povšimnutie tiež stojí otázka financovania testovania, kedy sa testovaním narúša tok finančnej hotovosti obcí a miest, ktoré musia vyčleniť zdroje napríklad na školstvo, zimnú údržbu, a ďalšie svoje kompetencie a peniaze na účte nemajú. Náklady za uplynulé tri kolá testovania ešte samosprávam preplatené neboli.

Starostovia a primátori majú informácie, že súkromní prevádzkovatelia po podpise Zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR budú svoje MOM-ky prevádzkovať 6 dní v týždni a 8 hodín denne. Rovnako tak existuje schéma pomoci pre zamestnávateľov, ktorí buď samostatne alebo spojením, dokážu na pretestovanie svojich zamestnancov využiť tento model. Samosprávy budú súčinné, poradia, pomôžu. No tentokrát musia dať vydýchnuť svojim zamestnancom, dobrovoľníkom a zdravotníkom. Preto sa snažia spojiť sily. V záujme ochrany obyvateľov a nastavenia dlhodobo udržateľného systému Covid automatu.

Ďakujeme za pochopenie.

10.02.2021
Celý dokument na stiahnutie
Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu namiesto pondelka 5.4.2021 sa
Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYna školský rok 2021/2022, 
     Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na
Oznamujeme občanom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19, bude
V prílohe zoznam testovacích miest v okrede Prievidza
Prinášame Vám aktuálny prehľad MOM (mobilných odberových miest). Vyznačené odberové
JEDNOTLIVCOV NIKTO NEPOČÚVAL, VERÍME, ŽE ĽADY SA POHLITESTOVANIE JE PRE
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Elektronický
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIEMiesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Kto sme: futbalový klub TJ Baník Sebedražie Čo podporujeme: zlepšenie
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIEMiesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIE Miesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Vyzývame občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť  roku 2020, alebo u nich
Informačné video Štatistického úradu Slovenskej republiky ku problematike sčítania obyvateľov,
Farské oznamy od 1. januára 2021 do zrušenia obmedzenia vo
FO-2020-12-27