Zápis detí do MŠ Sebedražie

Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2021/2022,  nájdete na www.mssebedrazie-sk.webnode.sk.

Termín odovzdania žiadostí je od 2.mája do 13. mája osobne v MŠ – hlavná budova (riaditeľňa) od 12.00h do 14.00.  Žiadosť  môže byť doručená aj  Slovenskou poštou doporučene na adresu MŠ, Boriny 457, 972 05 Sebedražie,  alebo poslaná na   e-mail: ms.sebedrazie@gmail.com. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia. Pri  využití odoslania žiadosti mailovou poštou , je potrebné žiadosť naskenovať a odoslať ako prílohu.  

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade  § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Žiadame Vás, aby ste pri odovzdávaní dokumentov  dodržali  predpísané hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ :

  • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (z obce Sebedražie ). 
  • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
  • Ďalej deti , ktoré k prvému septembru dovŕšia 3 roky.
  • Spravidla v prípade nenaplnenia počtu detí povolenej kapacity  MŠ, sa prijímajú deti mladšie ako 3 roky, ale  s minimálnym vekom  2 r.
  • Pri zvýšenom záujme o prijatie detí, pre ktoré ešte nevyplýva zo zákona povinné predprimárne vzdelávanie, sa spravidla uprednostnia deti   s trvalým pobytom v obci a deti zamestnaných rodičov.

Odporúčame: Na webovom sídle MŠ sa nachádza aj dokument Dotazník k zápisu do  MŠ, prosíme o jeho vyplnenie a doručenie spolu so žiadosťou.

Mgr. Katarína Hepnerová, riaditeľka MŠ
Tel: 046/5487 200

26.03.2021
Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu namiesto pondelka 5.4.2021 sa
Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYna školský rok 2021/2022, 
     Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na
Oznamujeme občanom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19, bude
V prílohe zoznam testovacích miest v okrede Prievidza
Prinášame Vám aktuálny prehľad MOM (mobilných odberových miest). Vyznačené odberové
JEDNOTLIVCOV NIKTO NEPOČÚVAL, VERÍME, ŽE ĽADY SA POHLITESTOVANIE JE PRE
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Elektronický
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIEMiesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Kto sme: futbalový klub TJ Baník Sebedražie Čo podporujeme: zlepšenie
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIEMiesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIE Miesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Vyzývame občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť  roku 2020, alebo u nich
Informačné video Štatistického úradu Slovenskej republiky ku problematike sčítania obyvateľov,
Farské oznamy od 1. januára 2021 do zrušenia obmedzenia vo
FO-2020-12-27