INOVUJEME NAŠE ODPADY

Obec Sebedražie v spolupráci  HATER Handlová                  

 INOVUJEME NAŠE ODPADY

    V nasledujúcich dňoch naša obec v spolupráci so spoločnosťou  HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. a JRK Slovensko s.r.o. spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a tak znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia umožní zistenie skutočného množstva odpadu vyprodukovaného v obci. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa s verejnými finančnými prostriedkami.
    Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu. Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód automaticky naskenovaný a odvážený vozidlom. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe bude možné  zlepšiť informovanosť, pripraviť  osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém vo vyrubovaní poplatku za komunálny odpad. K danému riešeniu obec  pristúpila z dôvodu meniacej sa legislatívy i zvyšovania  zákonom stanovených sadzieb za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku  odpadov.

    Náš spoločný cieľ:  neplatiť za skládkovanie komunálneho odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať.

 

 05.01.2022
FO-2022-01-16https://sebedrazie.fara.sk/
FO-2022-01-09https://sebedrazie.fara.sk/
Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatku za komunálny
Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2021, že majú povinnosť
Oznamujeme vám, že dňa 10. januára 2022   v čase od 8,00
Obec Sebedražie v spolupráci  HATER Handlová           
FO-2022-01-02https://sebedrazie.fara.sk/
EkosystémyŠpeciálne povrchové úpravy HĽADÁME zamestnanca na pracovnú pozíciu SKLADNÍKPonúkame stabilnú prácu.
FO-2021-12-26 https://sebedrazie.fara.sk/
Oznamujeme občanom, že zajtra v piatok 31.12.2021 bude mimoriadny zvoz plastov,
FO-2021-12-19 https://sebedrazie.fara.sk/
Oznamujeme občanom, že Obecný úrad bude počas vianočných sviatkov zatvorený
Prinášame Vám prehľad termínov odvozu separovaného odpadu pre rok 2022.
FO-2021-12-12 https://sebedrazie.fara.sk/
Montážny pracovníkInformácie o pracovnom mieste:• montáž zdvíhačov okien pre automobilový
Dňa 15.12.2021 t.j. vo štvrtok sa uskutoční výkup zberového papiera
FO-2021-12-05 Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021. Núdzový stav: platí
Riaditeľka školy Základná škola s materskou školou , Nová 525,
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368
O Z N A M Oznamujeme Vám, že dňa 8.12.2021 t. j. (v