Výmena vodomerov v obecných nájomných bytoch ul. Boriny

V budúcom týždni sa uskutoční výmena vodomerov v obecných nájomných bytoch.

Obecný úrad ul. Hlavná č. 471/13, 972 05 Sebedražie

 O Z N A M

 Oznamujeme nájomníkom obecných nájomných bytov ul. Boriny , že sa bude  vykonávať výmena vodomerov na teplú a studenú vodu. Prosíme nájomníkov aby sprístupnili vodomery.

Termín výmeny vodomerov:

Pondelok 28.5.2018 bytový dom 496/18

Utorok 29.5.2018 – bytový dom 495/16

Streda 30.5.2018 – bytový dom 508/8

Štvrtok 31.5.2018- bytový dom 509/10 A

Pondelok 4.6.2018 – bytový dom 510/12A22.05.2018
Oznamujeme občanom, že si môžu na OÚ zakúpiť magnetku našej
MO SČK Sebedražie a obec Sebedražie Vás pozýva na odber krvi
FO-2019-01-13
Návrh - VZN 1/2019 o určení miesta a času zápisu
Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018 , že 
FO-2019-01-06
MUDr. Škultétyová oznamuje svojim pacientom, že od 1.1.2019 nebude dochádzať
Obecný úrad Sebedražie oznamuje občanom, ktorí si chcú uplatniť uľavu
FO-2018-12-30
FO-2018-12-23
FO-2018-12-16
Prečítajte si nové číslo Farského listu k Vianociam.Súčasťou je aj
Pozývame Vás na stretnutie klubu seniorov , ktoré sa uskutoční
FO-2018-12-09
FO-2018-12-02
Zámer odpredať majetok obce
Fo-2018-11-25
FO-2018-11-18
FO-2018-11-11