Oznámenie miestnej volebnej komisie

O Z N Á M E N I E  miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018

 

Obec Sebedražie, pre voľby do orgánov samosprávy 2018, tvorí jeden volebný okrsok.

 

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Eva Mjartanová

kontaktné údaje :

sídlo : OcÚ Sebedražie, ul. Hlavná 471, 972 05 Sebedražie

emailová adresa : sekretariat@sebedrazie.sk

telefónny kontakt : 046/5487 239

 

V Sebedraží dňa 27.8.2018

 Ing. Peter Juríček
 starosta obce 27.08.2018
FO-2018-11-11
FO-2018-11-04
Pozývame všetkých záujemcov - starších i mladších - na ďalšie
FO-2018-10-28
Prevádzkovateľ Obec Sebedražie (ďalej len prevádzkovateľ) spracováva vaše osobné údaje
Október, mesiac úcty k starším. Obec Sebedražie Vás pozýva na oslavu
V sobotu dňa 27. 10. 2018 sa aj naša obec
FO-2018-10-21
FO-2018-10-14
FO-2018-10-07
Pozývame všetkých záujemcov o ľudovú kultúru na vyhodnotenie etnologickej súťaže
FO-2018-09-30
FO-2018-09-23
FO-2018-09-16 + Milion deti sa modli ruzenec
Blíži sa najväčšie kultúrne podujatie v našej obci - Sebedražská
Všetci tí, ktorí si chcete vyskúšať svoje kuchárske schopnosti, prihláste