Oznámenie miestnej volebnej komisie

O Z N Á M E N I E  miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018

 

Obec Sebedražie, pre voľby do orgánov samosprávy 2018, tvorí jeden volebný okrsok.

 

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Eva Mjartanová

kontaktné údaje :

sídlo : OcÚ Sebedražie, ul. Hlavná 471, 972 05 Sebedražie

emailová adresa : sekretariat@sebedrazie.sk

telefónny kontakt : 046/5487 239

 

V Sebedraží dňa 27.8.2018

 Ing. Peter Juríček
 starosta obce 27.08.2018
Oznamujeme občanom, že dňom 23.4.2019 začínajú práce na konečnej úprave
FO-2019-04-14
Prečítajte si nové číslo Farského listu k Veľkej Noci.Súčasťou je
FO-2019-04-07
FO-2019-03-31
FO-2019-03-24
Spoločnosť Loco Trade s.r.o.  Levice so sídlom v areáli Baňa
Dňa 23.3.2019 t.j. v sobotu sa uskutoční brigáda - čistenie
Kompletný harmonogram si môžete stiahnuť na tejto stránke.
Kurz zdobenia studených mís pod vedením p. Kotríkovej3.4.2019 v KD
Automotoklub Baník - Handlová oznamuje občanom, že dňa 6.4.2019 v
FO-2019-03-17
FO-2019-03-10
FO-2019-03-03
Touto cestou Vás pozývame na adoráciu rodín v našj farnosti.