Oznámenie miestnej volebnej komisie

O Z N Á M E N I E  miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018

 

Obec Sebedražie, pre voľby do orgánov samosprávy 2018, tvorí jeden volebný okrsok.

 

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Eva Mjartanová

kontaktné údaje :

sídlo : OcÚ Sebedražie, ul. Hlavná 471, 972 05 Sebedražie

emailová adresa : sekretariat@sebedrazie.sk

telefónny kontakt : 046/5487 239

 

V Sebedraží dňa 27.8.2018

 Ing. Peter Juríček
 starosta obce 27.08.2018
Oznamujeme občanom, že si môžu na OÚ zakúpiť magnetku našej
MO SČK Sebedražie a obec Sebedražie Vás pozýva na odber krvi
FO-2019-01-13
Návrh - VZN 1/2019 o určení miesta a času zápisu
Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018 , že 
FO-2019-01-06
MUDr. Škultétyová oznamuje svojim pacientom, že od 1.1.2019 nebude dochádzať
Obecný úrad Sebedražie oznamuje občanom, ktorí si chcú uplatniť uľavu
FO-2018-12-30
FO-2018-12-23
FO-2018-12-16
Prečítajte si nové číslo Farského listu k Vianociam.Súčasťou je aj
Pozývame Vás na stretnutie klubu seniorov , ktoré sa uskutoční
FO-2018-12-09
FO-2018-12-02
Zámer odpredať majetok obce
Fo-2018-11-25
FO-2018-11-18
FO-2018-11-11