Oznámenie miestnej volebnej komisie

O Z N Á M E N I E  miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018

 

Obec Sebedražie, pre voľby do orgánov samosprávy 2018, tvorí jeden volebný okrsok.

 

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Eva Mjartanová

kontaktné údaje :

sídlo : OcÚ Sebedražie, ul. Hlavná 471, 972 05 Sebedražie

emailová adresa : sekretariat@sebedrazie.sk

telefónny kontakt : 046/5487 239

 

V Sebedraží dňa 27.8.2018

 Ing. Peter Juríček
 starosta obce 27.08.2018
FO-2018-09-16 + Milion deti sa modli ruzenec
Blíži sa najväčšie kultúrne podujatie v našej obci - Sebedražská
Všetci tí, ktorí si chcete vyskúšať svoje kuchárske schopnosti, prihláste
FO-2018-09-09
FO-2018-09-02
FO-2018-08-26
O Z N Á M E N I E  miestnej volebnej komisie pre voľby
FO-2018-08-19
FO-2018-08-12
FO-2018-08-05
Auditorské služby na rok 2017,2018,2019 pre obec Sebedražie
FO-2018-07-22
FO-2018-07-15
FO-2018-07-08
FO-2018-07-01
FO-2018-06-10
FO-2018-06-03
FO-2018-05-27