Pozvánky

20. januára 2018 Vás pozývame na ples športovcov
Starosta obce Sebedražie, v súlade s § 12 zákona č. 369/90 Zb. o
MO SČK Sebedražie a obec Sebedražie Vás pozývajú na odber krvi.1.12.2017 od
Farnosť sv. Barbory v Sebedraží Vás pozýva na 15. ročník farského plesu.