SEBEDRAŽSKÉ NOVINY

Rok 2019 - ročník 14

 SN-2019-01 SN-2019-02  
1/20192/2019  
POZNÁMKA Redakcie:
Z rôznych archívnych zdrojov sa sem pokúsime sústrediť aj históriu čísel z minulých ročníkov Sebedražských novín.

Historicky prvé číslo označené ako 0. ročník je z decembra 2003 čo by znamenalo že Sebedražské noviny vychádzajú už 16. rokov