Verejná vyhláška

Verejná vyhláška-Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu,povolenie na zmenu vodnej stavby
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností Farkaš R.
Rozhodnutie - výrub stromov Taraník J.
Verejná vyhláška Farkas
Verejná vyhláška - Farkaš R.
Rozhodnutie - výrub stromov
Verejná vyhláška - Slovak Telekom a.s.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - odkanalizovanie obce
Verejná vyhláška - hodnotenie strat. dokumentu
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí prác
Verejná vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia
Verejná vyhláška - o začatí kolaudačného konania