Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia
Verejná vyhláška - o začatí kolaudačného konania