Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - odkanalizovanie obce
Verejná vyhláška - hodnotenie strat. dokumentu
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí prác
Verejná vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia
Verejná vyhláška - o začatí kolaudačného konania