Stolný tenis

V tomto ročníku hrá naše družstvo 6. ligu:


Hracia miestnosť: Kultúrny dom
Kontakt: Stanislav Buzna
Výsledky: www.sebedrazie.sk/stenis (pripravuje Marek Hedvigy)