Materská škola

Adresa: Boriny 457/21, Sebedražie, 972 05
Riaditeľka: Katarína Hepnerová
Kontakt: 046/ 5487 200, ms.sebedrazie@gmail.com
Web: www.mssebedrazie-sk.webnode.sk