Rímsko-katolicka cirkev farnosť sv. Barbory Sebedražie

Rímsko-katolicka cirkev farnosť sv. Barbory Sebedražie

Adresa: Hlavná 468/50, Sebedražie, 972 05

Správca farnosti: Mgr Marián Krajč

IČO: 319 386 663

DIČ: 20 21 14 53 02

Kontakt: 046 / 5487 198

Mobil: 0911-581-176

Email: fara@sebedrazie.sk

IBAN SK26 0900 0000 0050 5791 3700

Farské oznamy - LINK

webstránka : https://farasebedraziecigel.webnode.sk/

nova webstranka : https://sebedrazie.fara.sk