Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
20.04.2018
17:00
1
Predložené materiály na rokovanie 20.04.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Plán kontrol HK 13.04.2018 08:47