Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
08.06.2018
17:00
1
Predložené materiály na rokovanie 08.06.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Záverečný účet obce 2017 22.05.2018 11:26