Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
05.10.2018
17:00
0
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.