Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
07.12.2018
16:00
0
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.