Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
31.01.2019
16:30
2
Predložené materiály na rokovanie 31.01.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Podklady pre komisie na hlavne ulohy obce podla PHSR 2015-2020 04.01.2019 14:25
Program odpadového hospodárstva obce 2016-2020 21.01.2019 09:23