Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
21.03.2019
16:30
6
Predložené materiály na rokovanie 21.03.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
1. zmena rozpočtu 18.03.2019 11:21
Inventarizácia- zápis 14.03.2019 15:36
Návrh plánu hlavných úloh 19.03.2019 10:33
1. zmena rozpočtu obce na rok 2019 po spracovaní pripomienok komisii 21.03.2019 14:18
Upravený plán hlavných úloh 21.03.2019 14:21
Správa HK 21.03.2019 15:59