Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
15.08.2019
16:30
5
Predložené materiály na rokovanie 15.08.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
VZN č.2/2019 31.07.2019 08:01
Smernica,k ktorou sa určuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. 07.08.2019 14:25
návrh križovatky pri kostola 15.08.2019 12:20
návrh kruhového objazdu pri kostole 15.08.2019 12:21
vizualizácia 15.08.2019 12:22