Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
31.10.2019
16:30
6
Predložené materiály na rokovanie 31.10.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pavlík - žiadosť, Mesto Bojnice - vypovedanie zmluvy 22.10.2019 13:47
Návrh VZN 22.10.2019 13:49
Návrh Smernica na RF 22.10.2019 13:50
príloha k Smernici RF 22.10.2019 13:50
Stanoviská Návrh a zmien a doplnkov č.3 UPO Sebedražie 24.10.2019 13:52
Správa o procese obstarávania Zmeny a doplnky č.3 UPO Sebedražie 24.10.2019 13:54