Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
12.12.2019
16:30
10
Predložené materiály na rokovanie 12.12.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Návrh rozpočtu 2020 04.12.2019 11:18
Návrh VZN 04.12.2019 11:23
Plán HK 1. 2020 04.12.2019 11:24
Žiadosť o dotáciu TJ Baník Sebedražie 04.12.2019 11:25
Dôvodová správa 04.12.2019 11:28
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 09.12.2019 12:29
4.úprava rozpočtu obce na rok 2019 09.12.2019 14:46
IBV NN rozvody Dúbravka 09.12.2019 12:36
Návrh rozvoja obce na rok 2020 09.12.2019 13:38
Návrh plánu zasadnutí OcZ na rok 2020 10.12.2019 15:46