Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
12.12.2019
16:30
2
Predložené materiály na rokovanie 12.12.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Návrh VZN 04.12.2019 11:23
Dôvodová správa 04.12.2019 11:28