Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
20.01.2020
17:00
0
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.