Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
08.04.2021
17:00
4
Predložené materiály na rokovanie 08.04.2021
Názov Predložil Dátum Dokument
Odstúpenie od zmluvy - Natur-pack 06.04.2021 08:47
Žiadosť o súhlas s umiestnením prípojky 06.04.2021 08:48
VS 2020 07.04.2021 09:35
Správa audítora 07.04.2021 09:36