Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
27.09.2021
16:30
0
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.