Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
09.12.2021
17:00
9
Predložené materiály na rokovanie 09.12.2021
Názov Predložil Dátum Dokument
Návrh rozpočtu 2019-2024 22.11.2021 09:56
Návrh VZN č.3/2021 so zaprac. pripomienkami 29.11.2021 10:02
Zmena výška poplatku strava Jedáleň Koš 22.11.2021 10:00
Plán kontrolnej činnosti HK na I.- 2022 22.11.2021 10:01
TJ Bank Sebedražie zúčtovanie dotácie 2021 22.11.2021 10:03
TJ Baník Sebedražie prehlásenie 22.11.2021 10:04
TJ Baník Sebedražie žiadosť o dotáciu na rok 2022 22.11.2021 10:04
Memorandum o spolupráci PTH HBP obec Sebedražie 03.12.2021 09:04
Prílohy č.3.4.5 - k Memorandu o spolupráci PTH HBP Obec Sebedražie 03.12.2021 09:08