Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
15.12.2017
17:00
9
Predložené materiály na rokovanie 15.12.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka na zasadnutie OcZ 04.12.2017 09:30
Návrh HÚ na rok 2018 04.12.2017 09:32
Plán HK I. 2018 04.12.2017 09:34
Doplnok č. 2 VZN 04.12.2017 09:36
Plán zasadnutí r. 2018 04.12.2017 09:37
Rozpočet 2018 - 2020 04.12.2017 09:39
Správa HK 04.12.2017 09:39
vyhlásenie voľby HK 04.12.2017 09:41
Návrh 2018 04.12.2017 09:54