Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História obce

sebedrazie04Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1245. V tom čase bola kráľovským majetkom. Od roku 1350 patrila panstvu Sivý kameň.

V 15. storočí v Sebedraží uplatňovali zemepanské práva Majthényiovci, po nich ďalšie šľachtické rody: Turzovci a Pálfyovci. Význam horného Ponitria vzrástol po vzniku tzv. Nitriansko-turčianskej cesty, sprostredkovávajúcej styk južnejších oblastí so severným Slovenskom, ba až krakovskom v Poľsku.
Postupne dochádzalo na našom území k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju. Najciteľnejšie badať tento rozvoj v poľnohospodárstve, ako aj v remeselnej výrobe, kde dochádza k väčšej diferenciácii. Nové ekonomicko-sociálne prúdy zmenili aj štruktúru slovanských komunít na našom území - rodia sa feudálne vzťahy.
Pre obec tohto obdobia je charakteristický rozvoj poľnohospodárstva a súkenníctva, ktoré zaznamenalo nevídaný rozmach najmä v 18. storočí. Opomenúť však nemožno ani chov dobytka a ostatných hospodárskych zvierat. Vhodné plochy sa zas využívajú pre pastierstvo.
Remeselníci a roľníci predávajú svoje výrobky a poľnohospodárske produkty na trhoviskách v najbližšom okolí, najmä v Prievidzi. Rozšírený je aj jarmočný predaj dobytka, koní a ošípaných.
Po roku 1945 sa v roku 1958 v obci vytvorilo JRD, neskôr, od roku 1960 Štátne majetky. Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci riešia občania dochádzaním za prácou v rámci regiónu do Prievidze, Novák, Zemianskych Kostolian a Handlovej. V roku 1962 začína svoju činnosť Baňa Cigeľ, kde pracuje niekoľko desiatok našich občanov.

 

760. výročie (1245 - 2005)

Oslavy 760. výročia sa začali v piatok 1. júla 2005 kultúrnym podujatím v novoopravenom Kultúrnom dome. Kultúrny program spojený s odovzdávaním ocenení významným osobnostiam, pripravili deti MŠ, ZŠ a FS Sebedražanka. Starosta obce Ing. Peter Juríček a zástupca starostu obce Jozef Gatial odovzdali pamätné a ďakovné listy osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj obce.

Ocenení boli: p. Helena Kepáková, p. Jozef Čertík st., p. Anton Málik, p. Helena Cmarková, p. Dušan Šimkovič, p. Emília Mištunová, p. Jozef Murár, p. Jozef Majrtan, p. Jozef Hrdý, p. Mária Masaryková, p. Jozef Čertík ml., p. Jaroslav Krištof, p. Boboková, p. Terézia Murárová, p. Veronika Šimkovičová, p. Jozef Ľachký a p. Pavol Milata.
Hlavným dňom osláv však bola sobota. V dopoludňajších hodinách sme privítali na obecnom úrade hostí z partnerskej obce Dolní Studénky. Po krátkom občerstvení sa hostia išli ubytovať do penziónu v Bojniciach, tam bol pre nich pripravený aj spoločný obed s poslancami obecného zastupiteľstva.
Sobotný program sa začal na priestranstve pred Kultúrnym domom príchodom Sv. Barbory patrónky obce. Po privítaní občanov a vystúpení mažoretiek nasledoval slávnostný sprievod obcou, ktorý smeroval do dejiska osláv nášho športového areálu TJ Baník Sebedražie. Tu sa už začal kultúrny a športový program osláv. Bolo sa naozaj na čo pozerať, veď svojím vystúpením okrem mažoretiek a dychovej hudby Maguranka Junior prispeli deti ZŠ a MŠ a folklórna skupina Sebedražanka. Svoje blahoželanie obci predniesli aj predstavitelia politického života. Predseda regionálneho združenia miest a obcí hornej Nitry a zároveň starosta obce Lehota p. Vtáčnikom p. Ján Cipov, p. starostka z partnerskej obce Dolní Studénky p. Vlasta Sršňová, či poslanec NR SR p. Róbert Fico. Program pokračoval krstom monografie o obci, vystúpením bratrancov Čertíkovcov zo Sebedražia, zacvičili ženy z Devy, kulturisti, kultúrny program pokračoval vystúpením tanečnej skupiny ESO a svojím spevom kultúrny program zakončil p. Ján Hruška. Veľkú pozornosť návštevníkov upútala na seba ukážka požiarneho útoku historickou striekačkou, v podaní našich dobrovoľných hasičov. Túto striekačku sa im podarilo vlastnými silami opraviť. Nasledoval exhibičný futbalový zápas medzi futbalovými veteránmi zo Sebedražia a "politickou stranou Smer" samozrejme že sa športovým výkonom prezentoval aj p. Róbert Fico. Po skončení futbalového zápasu sa návštevníci mohli do neskorých nočných hodín zabaviť na tanečnej zábave. Do tanca hrala hudobná skupina Butterfly.
V nedeľu sa dopoludnia ešte naši hostia prešli po obci. Oslavy sme zakončili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval náš novokňaz d.p. Marek Hraňo. Po skončení sv. omše sa naši hostia z partnerskej obce stretli na fare aj so správcom farnosti d.p. Ondrejom Cebom. Krátko popoludní sme sa s našimi hosťami rozlúčili a zaželali im šťastnú cestu domov. Hostia dostali na pamiatku tašku s erbom Sebedražia, v ktorej bola fľaša jubilejnej sebedražskej borovičky, monografia o obci, pohľadnice, pero, otvárač na fľaše a tričko.

 

Symboly obce Sebedražie

Symboly obce Sebedražie sú evidované v heraldickom registri pod signatúrou S-71/94 na Ministerstve vnútra SR. Erbom obce je svätá Barbora, korunovaná so zlatým kalichom a hostiou v pravej ruke a so strieborným mečom v ľavej ruke. Vlajku obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej a bielej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Podľa doterajších výsledkov bádania je veľmi ťažké usúdiť, kedy v obci vznikla organizovaná obecná správa a v tej súvislosti aj symbol obce. Historický znak Sebedražia tvorí patrónka farského kostola sv. Barbora. Miestny kostol sv. Barbory síce vznikol už na začiatku 15. storočia, nie je však isté, či už v tomto čase vznikol aj symbol obce. Nie je to vylúčené, pretože na najstaršom známom obecnom pečatidle, ktorého odtlačok našla Š. Drahošová na dokumente z r. 1783, je sv. Barbora v šesťhrannom pečatnom poli, čo je typické predovšetkým pre obdobie gotiky.
Odtlačok spomenutého šesťhranného pečatidla nie je veľmi zreteľný. Text po obvode pečatného poľa je celkom nečitateľný. Zreteľné je ale poprsie patrónky obce, ktorá v ľavej pozdvihnutej ruke drží kalich s Hostiou. Len domnievať sa môžeme, že v pravej ruke drží svoj ďalší atribút – meč.
Na odtlačku mladšieho pečatidla – z r. 1865 – je to zasa opačne. Zreteľne je vidieť meč, na tomto pečatidle ho drží v ľavej ruke, a menej zreteľný je kalich s Hostiou v pravej ruke. Na novom pečatidle je sv. Barbora korunovaná a okolo hlavy má gloriolu. Odtlačok tohto pečatidla sme našli na dokumente z r. 1871. Jeho kruhopis znie: PEČAT OBCE SZEBEDRÁZS (1865). Letopočet vyrytý v zátvorke jasne naznačuje, že ide o renováciu staršieho obecného pečatidla. Obec ho určite používala až do začiatku nášho storočia.
Na konci minulého storočia pre zjednodušenie administratívnych úkonov vznikli dve nápisové pečiatky. Staršia, ktorú sme našli na dokumente z r. 1907 má text: NYITRA VÁRMEGYE PRIVIGYEI JÁRÁS SZEBEDRÁZS KIS KÖZSÉG PECSÉTJE, mladšia, ktorá je na liste z r. 1909, má text. * NYITRA VÁRMEGYE * SZEBEDRÁZS KÖZSÉG PRIVIGYEI JÁRÁS.
Pri tvorbe erbu Sebedražia v novembri 1993 sme za najvýhodnejšiu predlohu považovali symbol obce z mladšieho erbového pečatidla. Jeho obsahom je teda historický znak obce – patrónka farského kostola sv. Barbora. Za erb obce sme navrhli modrý štít, v ktorom je strieborno odetá svätica so zlatou korunou na hlave, so zlatou gloriolou okolo hlavy, so zlatým kalichom v pravej pozdvihnutej ruke, nad ktorým je strieborná Hostia umiestnená v poli štítu nad ramenom sv. Barbory. Patrónka v ľavej ruke drží strieborný meč so zlatou rukoväťou.

V.Medňanský