Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odvoz odpadov

ZMENY VO VÝVOZE ODPADOV REALIZOVANÉ V ROKU 2022

V roku 2022 dochádza na území našej obce k nasledovným zmenám v systéme vývozu odpadov:

  •   KO – raz za dva týždne. 

- vývoz zmesového komunálneho odpadu sa bude vo všetkých nádobách (110 l aj 1100l) na to učených vykonávať v intervale 1x za dva týždne - v decembri bude zberová spoločnosť vykonávať aplikáciu čipov (umiestnenie zariadenia na nádobe) na všetkých zberných nádobách, u ktorých sa vykonáva vývoz komunálneho odpadu.

Občania budú včas informovaní, v ktoré dni bude čipovanie prebiehať, aby mohli smetné nádoby vyložiť pred nehnuteľnosť. Bude platiť zásada, že neočipovaná nádoba nebude vyvážaná,- zber triedeného odpadu ( plasty , kov, sklo, tetrapaky , papier ) bude prebiehať systémom od domu k domu v stanovený deň podľa harmonogramu vývozu

SKVALITNENIE ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU

Základným bodom tohto opatrenia je frekvencia zberu separovaných zložiek odpadu, ktorá bude vykonávaná nasledovne:

  • PLASTY, KOVY, VKM (tetra paky) – raz za dva týždne.
    Tieto tri druhy odpadu sa budú zbierať v jeden deň.
  • PAPIER – raz za tri týždne
  • SKLO – raz za štyri týždne

Do každej domácnosti preto bude v decembri doručený kalendár zberu odpadu, v ktorom budú vyznačené termíny vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek odpadu, ako sú papier, plasty, kovy, VKM (tetra paky) a sklo.

Každá domácnosť dostane balík prázdnych vriec, do ktorých budú občania triediť odpad - papier, plasty, kovy, VKM (tetra paky) a sklo. Občania rodinných domov budú deň pred dňom vývozu vykladať vrecia s odpadom pred svoje domy. V obci budú z uvedených dôvodov zrušené verejne dostupné miesta s 1100 l nádobami na zber triedeného dopadu. 1100 l nádoby umiestnené pred bytovými domami budú slúžiť výlučne obyvateľom bytových domov, nakoľko obyvatelia rodinných domov budú mať zabezpečený zber priamo od svojich nehnuteľností a preto ich žiadame, aby neukladali triedený odpad k nádobám určeným pre bytové domy.

KRÁTKA REKAPITULÁCIA ROKU 2021

V roku 2021 obec Sebedražie prešla na opatrenie v systéme zberu odpadov, a to na vývoz zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch v intervale raz za 2 týždne. Tento krok nám potvrdil, že zber v intervale raz za 2 týždne mal podľa očakávaní niekoľko pozitívnych momentov. Je to najmä podstatné zníženie množstva odpadu cca 9 t mesačne a zároveň zvýšenie triedenia z 21 % na 3 7%. Pre lepšiu predstavu prikladáme tabuľku, ktorá ale nezobrazuje úplne presne údaje triedenia, nakoľko v nej chýba mesiac december 2021.

Veľa obyvateľov si bude klásť otázku, prečo sa uvedené nemôže odraziť na cene plateného poplatku za odpad. Môžem Vás ubezpečiť, že je prianím každého štatutára , oznámiť obyvateľom obce, že môže tento poplatok znížiť, avšak si treba uvedomiť, že ide o službu, ktorej cena je závislá nielen od „tonáže odpadu“, ale aj od ceny práce a cien za PHM , ktoré sa neustále prudko zvyšujú. Okrem toho obci pribudli ďalšie zákonné spoplatnené povinnosti, ako je triedenie biologického odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, čo celkovú cenu za odpadového hospodárstvo v roku 2021 navýšili.

Preto sme pri splnení všetkých povinností v odpadovom hospodárstve dosiahli to, že v roku 2022 nedôjde k zvyšovaniu poplatkov v rámci odpadového hospodárstva. Aby sme však ďalej motivovali obyvateľov produkovať stále menej zmesového komunálneho odpadu a dôsledne triediť, zavádzame v roku 2022 adresný zber komunálneho odpadu s očipovanými nádobami, ktoré nám umožnia mať prehľad o množstvách tohto odpadu produkovaného na konkrétnych adresách v obci.

 

Harmonogram vývozu KO, plastov ,tetrapakov, skla a obalov z kovu v roku 2022

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
kalendar-zberu-2022 Veľkosť: 755.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2022
kalendar-zberu-2023 Veľkosť: 699 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2023
kalendár zberu 2024 Veľkosť: 702.8 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2024