Oznamujeme Vám , že Obecný úrad v Sebedraží a Stavebný úrad v Sebedraží bude ...
            POĽNO VTÁČNIK a.s. Lehota pod Vtáčnikom, ako užívateľ poľnohospodárskej pôdy ...
Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci sa uskutoční od 3.5.2021 do ...
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.5.2021 ...
Všetky potrebné informácie o možnosti pripojenia svojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu ...
Online webinár organizovaný RKC Prievidza, viac informácii nájdete v priloženom plagáte. ...
Vážení občania.Už aj v našej obci je možnosť pripojenia sa na internet ...
Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu namiesto pondelka 5.4.2021 sa uskutoční ...
Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYna školský rok 2021/2022,  nájdete ...
     Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2021-05-09
FO-2021-05-02
FO-2021-04-25
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
08.04.2021 17:00
Materiálov na prerokovanie
4
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Kultúra a školstvo 12.05.2021
Financie 07.12.2020
Šport a mládež 19.11.2020
Financie 03.08.2020
Kultúra a školstvo 03.07.2020
Archív zasadnutí komisií »