Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod ...
obsah v prílohe ...
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne začiatkom ...
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s rekonštrukciou ...
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia chodníka ...
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od 1.6.2020 ...
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471  SEBEDRAŽIE                                                 P O ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2020-09-27
FO-2020-09-20
FO-2020-09-13
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
06.08.2020 17:00
Materiálov na prerokovanie
9
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Financie 03.08.2020
Kultúra a školstvo 03.07.2020
Sociálne veci 25.06.2020
Financie 19.02.2020
Stavba a životné prostredie 23.01.2020
Archív zasadnutí komisií »