Na základe predbežných výsledkov vzoriek vôd odobratých dňa 12.09.2019  
Oznamujeme občanom sídliska Boriny, že je prísny zákaz používania pitnej
Oznamujeme občanom zmenu termínu vývozu plastov v mesiaci október, november
Golfový klub Bojnice a areál RYBNÍKY&GRILL v Sebedraží Vás opäť
Informácia pre verejnosť  UPO Za D č.3
Počas letných sobotných večerov Vás pozývame na letné kino v
Leták - separovanie nápojových kartónov a ich recyklácia
Návrh VZN č.2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a
Golfový klub Bojnice a areál RYBNÍKY & GRILL v Sebedraží
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2019-09-15
FO-2019-09-08
FO-2019-09-01
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
15.08.2019 16:30
Materiálov na prerokovanie
5
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Kultúra a školstvo 20.05.2019
Šport a mládež 15.05.2019
Financie 29.04.2019
Šport a mládež 10.04.2019
Financie 20.03.2019
Archív zasadnutí komisií »