FO-2018-01-14
Obec Sebedražie ako správca daní z nehnuteľnosti podľa zákona č.
Vyzývame občanov, ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatkov za
Harmonogram vývozu plastových fliaš v obci Sebedražie v roku 2018
Harmonogram vývozu skla v obci Sebedražie v roku 2018
FO-2018-01-07
FO-2017-12-31
FO-2017-12-24
Dňa 31.3.2018 končí funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra obce. V
FO-2017-12-17
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
15.12.2017 17:00
Materiálov na prerokovanie
9
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Stavba a životné prostredie 11.11.2017
Financie 08.11.2017
Šport a mládež 31.10.2017
Šport a mládež 28.09.2017
Financie 22.09.2017
Archív zasadnutí komisií »