Termin 20-11-2019 o 15.00 hod v KD v Sebedrazi
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 21.11.2019 a 22.11.2019
Termin 22-10-2019 o 15.00 hod v KD v Sebedrazi
JESENNÉ UPRATOVANIE :Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad - 11.10.2019 -
Oznamujeme nájomníkom obecných nájomných bytov, ktorí nemajú uhradené nájomné, že
Dňa 2.10.2019 t.j. v stredu o 17 - tej hodine
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú
Na základe predbežných výsledkov vzoriek vôd odobratých dňa 12.09.2019  
Oznamujeme občanom sídliska Boriny, že je prísny zákaz používania pitnej
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2019-11-10
FO-2019-11-03
FO-2019-10-27
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
31.10.2019 16:30
Materiálov na prerokovanie
0
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Financie 23.10.2019
Šport a mládež 22.10.2019
Kultúra a školstvo 09.09.2019
Kultúra a školstvo 17.06.2019
Kultúra a školstvo 20.05.2019
Archív zasadnutí komisií »