Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od 1.6.2020 ...
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471  SEBEDRAŽIE                                                 P O ...
                Upozorňujeme občanov na ...
ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021,  nájdete ...
ORHaZZ v Prievidzi Vyhlasuje :Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom ...
Viac sa dozviete v priloženom letáku. ...
Vážení občania, vzhľadom k výskytu ochorenia COVID - 19 v okrese ...
Slovenská pošta so sídlom v Sebedraží v súvislosti so zamedzením šírenia ...
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje , ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
FO-2020-05-17
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
21.05.2020 17:00
Materiálov na prerokovanie
12
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Financie 19.02.2020
Stavba a životné prostredie 23.01.2020
Sociálne veci 22.01.2020
Kultúra a školstvo 15.01.2020
Financie 15.01.2020
Archív zasadnutí komisií »