Obecný úrad v Sebedraží v rámci kontroly pridelenia evidenčných známok pre psov, žiada ...
Obec Sebedražie v spolupráci s komisiami pri Obecnom úrade Sebedražie a ...
Obec Sebedražie vybavuje žiadosti o dotácie z ÚPSVaR pre všetky oprávnené deti, ...
Vážení spoluobčania, rýchly optický internet je odteraz dostupný aj v našej obci. ...
Oznamujeme občanom, že pre vybavenie napájania kanalizačných prípojok budú vyčlenené dva ...
Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prividzi        ...
23. – 25. jún 2021 Regionálne kultúrne centrum Prievidza Hornonitrianske múzeum ...
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :oznamuje občanom  obce, že  v dňoch ...
Oznamujeme občanom, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2021-10-17
FO-2021-10-10
FO-2021-10-03
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
27.09.2021 16:30
Materiálov na prerokovanie
0
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Sociálne veci 20.09.2021
Sociálne veci 03.06.2021
Financie 02.06.2021
Kultúra a školstvo 26.05.2021
Kultúra a školstvo 12.05.2021
Archív zasadnutí komisií »