Vzory tlačív

Názov Zverejnené Dokument
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 24.11.2017
Ohlásenie stavebných úprav 23.11.2017
Ohlásenie stavebných úprav - stavebný dozor 23.11.2017
Ohlásenie drobnej stavby 23.11.2017
Ohlásenie drobnej stavby - stav. dozor 23.11.2017
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 23.11.2017
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie 23.11.2017