Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty 10.07.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 10.07.2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2398 Poľnovtáčnik a.s. 24.06.2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 0657 Agro Profit spol. s.r.o. 24.06.2019
Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 06.06.2019
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 04.06.2019
Správa audítora o hospodárení obce za rok 2018 31.05.2019
Dodatok č. 1 k zmluve 27.05.2019
Darovacia zmluva 20.05.2019
Kolektívna zmluva 16.05.2019