Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Orange Slovensko - Dodatok k Zmluve 07.12.2021
Zmluva o poskytovaní služieb 30.11.2021
SFZ - Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci ZŠ 18.11.2021
SFZ - Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci MŠ 18.11.2021
GEODETICCA VISION,s.r.o. - Zmluva o poskytnutí služby 16.11.2021
Pomoc psíkom - Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 16.11.2021
Dodatok k zmluve o stravovaní zamestnancov- Bobocký Miloš 10.11.2021
DEUS DataCentrum- Zmluva o prevode výpočtovej techniky 10.11.2021
Ministerstvo práce a soc. vecí a rodiny SR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 10.11.2021
Zmluva o dielo - Edusteps ( školenie MŠ) 29.10.2021