Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o dielo č.44/2019 - Zimná údržba miestnych komunikácii 09.12.2019
T- Slovak Telekom a.s. - dodatok k zmluve 07.12.2019
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľností 02.12.2019
Dohoda č. 19/12/010/44 14.11.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 14.11.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2019 14.11.2019
Dohoda č. 19/12/012/41 12.11.2019
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu - ,,Dajme spolu gól " 16.10.2019
Zmluva č. 2019/0519 o poskytnutí dotácie 03.10.2019
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci 01.10.2019