Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 Marius Pedersen a.s. 05.06.2020
Darovacia zmluva - Nestlé Slovensko s.r.o. 28.05.2020
Kúpna zmluva č. 002/2020 - Karton.sk, s.r.o. 25.05.2020
Dodatok č.1 BEPORAD,s.r.o. 21.05.2020
Kúpna zmluva č. 001/2020 Krausko, Krausková 11.05.2020
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Oprava strešnej konštrukcie ZŠ Sebedražie 29.04.2020
Zmluva o dielo Krško 15.04.2020
Darovacia zmluva 08.04.2020
Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi - NATUR-PAC,a.s. 27.03.2020
Zmluva o poskytovani audítorských služieb 03.03.2020