Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 NATUR-PACK, a. s. 02.06.2021
Kolektívna zmluva 05.05.2021
ENVITA SK - Softvér a ceny 14.04.2021
Dodatok č.1 - INTA, s.r.o 12.04.2021
Štatistický úrad SR - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 22.03.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Baník Sebedražie 01.03.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Lukáňová A. 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mgr. Čertíková I. 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Viszkoková 08.02.2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Tomík 08.02.2021