Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP 09.09.2019
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl 26.08.2019
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ 26.08.2019
Zmluva o dielo č.08/2019 23.08.2019
Mandátna zmluva 30.07.2019
Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty 10.07.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 10.07.2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2398 Poľnovtáčnik a.s. 24.06.2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 0657 Agro Profit spol. s.r.o. 24.06.2019
Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 06.06.2019