Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Kolektívna zmluva 16.05.2019
Nájomná zmluva Poľnovtáčnik a.s. 03.05.2019
Nájomná zmluva Agroprofit spol. s.r.o. 03.05.2019
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 25.04.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny 24.04.2019
Zmluva o združenej dodávke plynu 24.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.03.2019
Kúpna zmluva 9/2019 19.03.2019
kúpna zmluva 008/2019 13.03.2019
Zmuva7/2019 04.03.2019