Stretnutie klubu dôchodcov

Pozývame Vás na stretnutie klubu seniorov , ktoré sa uskutoční 13. decembra 2018
o 16.00 v Kultúrnom dobe.

11.12.2018
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku